turistautak.hu térképrészleteK+ jelzés GPS-szel
[ english
Előzmények

Csuháshozzászólásai | válasz erre | 2014.12.25 15:02:54 (70053)
Most komolyan milyen jogokat akartok érvényesíteni egy poi esetén? Könyvkiadás, megzenésítés, stb? Ugyan mi a csudának rakna fel valaki egy pontszerű információt egy térképes oldalra azon kívül hogy azt viszont szeretné látni minél több térképen? Amikor a felrakással megadta az egyesületnek a poi anyagának használati jogát akkor milyen alapon veszitek külön az egyéb térkép információktól? Elvégre egy tipikus poi mondjuk egy forrás úgyis csak egy névvel és egy szimbólummal jelenik meg a térképen. Ilyen alapon lehetne külön jogtulajdonosokat kreálni az útelágazásokhoz, és a hidakhoz, elvégre az is információ amit valaki felrakott és most ott van a térképen. Ha pedig valaki egy monográfiát írt egy várrom poihoz nos az úgysem jelenik meg a térképen így nincs is miről beszélni.
[előzmény: (70051) cseremoha, 2014.12.25 14:02:29]

cseremohahozzászólásai | válasz erre | 2014.12.25 14:02:29 (70051)
"Feltéve, de nem megengedve, hogy a POI szerzői joga azt illeti aki azt a TuHu adatbázisába felvitte, akkor ha a szerkesztők által módosítás történik, az szerzői jog megsértésével jár - amennyiben a szerző a változattáshoz nem adta meg a hozzájárulást."

Kérem a szerző hozzájárulását a "változattáshoz" szó "változtatáshoz" szóra való módosítására. ;-)
[előzmény: (70047) KoLa, 2014.12.24 15:12:46]

KoLahozzászólásai | válasz erre | 2014.12.24 15:12:46 (70047)
Feltéve, de nem megengedve, hogy a POI szerzői joga azt illeti aki azt a TuHu adatbázisába felvitte, akkor ha a szerkesztők által módosítás történik, az szerzői jog megsértésével jár - amennyiben a szerző a változattáshoz nem adta meg a hozzájárulást.

"13. § A szerző személyhez fűződő jogát sérti művének mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása ..."
"16. § (1) A szerzői jogi védelem alapján a szerzőnek kizárólagos joga van a mű egészének vagy valamely azonosítható részének anyagi formában és nem anyagi formában történő bármilyen felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére.
17. § A mű felhasználásának minősül különösen:
[...]
d) a nyilvánossághoz közvetítés sugárzással vagy másként (26-27. §),
[...]
f) az átdolgozás (29. §)


Amennyiben elfogadjuk, hogy a POI-ok egyedi alkotások, amelyeket a szerzői jog véd, de azokat néhány ember a szerző beleegyezése nélkül is tudja módosítani, akkor nem igaz, hogy a rendszer védi a POI szerzőinek jogait.
[előzmény: (70015) Old Eye, 2014.12.23 07:41:15]

Old Eyehozzászólásai | válasz erre | 2014.12.23 07:41:15 (70015)
...más térképészeti alkotás

Lentebb beszéltem arról, hogy bárki felvihet POI-t az adatbázisba. Az ő nevén marad. A szerkesztők egy kisebb csoportja módosíthatja (hibás adatfelvitel), ha kell, törölheti (dupla felvitel vagy irreleváns). Kolesár, mint rendszerszervező gondolt a szerzői jogra - törlésnél a POI, mint objektum, megmarad, csupán torölt (hidden) állapotba kerül, a kimeneteken nem jelenik meg, senki sem látja, csak a POI tulajdonosa és a szerkesztők említett csoportja. Az ilyen törölt POI reaktiválható, de csak a POI tulajdonosa kérésére és csak 3-4 embernek van hozzá jogosultsága.
Véleményem szerint a POI-knál nincs kérdés. Egyedi alkotások, melyeket szerzői jog véd és a rendszer ezt biztosítja is.
[előzmény: (70014) KoLa, 2014.12.23 00:39:04]

KoLahozzászólásai | válasz erre | 2014.12.23 00:39:04 (70014)
Szerinted a POI-ok az alábbiak közül melyik csoportba sorolhatóak be?

A1999. évi LXXVI. törvénya szerzői jogról
A szerzői jogi védelem tárgya
1. § (1) Ez a törvény védi az irodalmi, tudományos és művészeti alkotásokat.
(2) Szerzői jogi védelem alá tartozik - függetlenül attól, hogy e törvény megnevezi-e - az irodalom, a tudomány és a művészet minden alkotása. Ilyen alkotásnak minősül különösen:
a) az irodalmi (pl. szépirodalmi, szakirodalmi, tudományos, publicisztikai) mű,
b) a nyilvánosan tartott beszéd,
c) a számítógépi programalkotás és a hozzá tartozó dokumentáció (a továbbiakban: szoftver) akár forráskódban, akár tárgykódban vagy bármilyen más formában rögzített minden fajtája, ideértve a felhasználói programot és az operációs rendszert is,
d) a színmű, a zenés színmű, a táncjáték és a némajáték,
e) a zenemű, szöveggel vagy anélkül,
f) a rádió- és a televíziójáték,
g) a filmalkotás és más audiovizuális mű (a továbbiakban együtt: filmalkotás),
h) a rajzolás, festés, szobrászat, metszés, kőnyomás útján vagy más hasonló módon létrehozott alkotás és annak terve,
i) a fotóművészeti alkotás,
j) a térképmű és más térképészeti alkotás,
k) az építészeti alkotás és annak terve, valamint az épületegyüttes, illetve a városépítészeti együttes terve,
l) a műszaki létesítmény terve,
m) az iparművészeti alkotás és annak terve,
n) a jelmez, a díszlet és azok terve,
o) az ipari tervezőművészeti alkotás,
p) a gyűjteményes műnek minősülő adatbázis.
[előzmény: (70010) Hev, 2014.12.22 22:17:17]

Hevhozzászólásai | válasz erre | 2014.12.22 22:17:17 (70010)
Te nem is tudod elképzelni, hogy az esetleg nem egészen pontos?
Olvasd el ezt figyelmesen:


1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900076.TV

A szerzői jog
4. § (1) A szerzői jog azt illeti, aki a művet megalkotta (szerző).

A szerzői jogok keletkezése, a szerzői jogok a vagyoni forgalomban

9. § (1) A szerzőt a mű létrejöttétől kezdve megilleti a szerzői jogok - a személyhez fűződő és a vagyoni jogok - összessége.
(2) A szerző személyhez fűződő jogait nem ruházhatja át, azok másként sem szállhatnak át és a szerző nem mondhat le róluk.
(3) A vagyoni jogok - a (4)-(6) bekezdésekben foglaltak kivételével - nem ruházhatók át, másként sem szállhatnak át és azokról lemondani sem lehet.
(4) A vagyoni jogok örökölhetők, róluk halál esetére rendelkezni lehet.
(5) A vagyoni jogokat öröklés útján megszerző személyek azokról egymás javára rendelkezhetnek.
(6) A vagyoni jogok a törvényben meghatározott esetekben és feltételekkel átruházhatók, illetve átszállnak. A jogszerző - a jogok átruházására irányuló szerződés eltérő kikötése hiányában - a vagyoni jogokkal a továbbiakban rendelkezhet.
[előzmény: (70009) Csuhás, 2014.12.22 22:05:49]

Csuháshozzászólásai | válasz erre | 2014.12.22 22:05:49 (70009)
A poik esetében is a jogtulajdonos az egyesület. Lásd a jogi nyilatkozat.
[előzmény: (70008) Hev, 2014.12.22 21:59:05]

Hevhozzászólásai | válasz erre | 2014.12.22 21:59:05 (70008)
... hogy nagytudású yoggi kollégát idézzem: Ez a duma. :-)

Mindenki tudja, hogy az OSM rendszer POI vonatkozásban egészen eltérően működik, a sok kiegészítő kép, szöveg stb. jó helyen van ott ahol van, senki nem szeretné átmásolni mert nincs is hova.
Ami az OSM rendszer POI-készletét illeti, pár hónapja beidéztem a levelezést ahol Kolesár elkérte a műemlékem.hu adatbázisból Magyarország legteljesebb kereszt és feszület gyüjteményét is. Meg is kapta.
Magán véleményem, hogy a két rendszer erősen eltérő tartalma miatt nem is akarja senki a sok szöveget és képet átmásolni.

Ami a POI és láda térképeket illeti most ebben a pillanatban is itt van a turistautak.hu alatt az OSM féle raszteres kimenet. Na ezt kellene bekötni a régi raszteres helyett szerintem tartalmilag, formailag lényegesen jobb mint a jelenlegi régi raszteres.
Erre gondolok! El szabad dönteni, hogy melyik a használhatóbb.
A fotók és saját szüleményű szövegek vonatkozásában él a szerzői jog amit nem lehet figyelmen kívül hagyni, szabad licenc esetében sem vihető át. Csak a jogtulajdonos - szerző - viheti bárhova.
[előzmény: (70005) Old Eye, 2014.12.22 21:34:39]

Old Eyehozzászólásai | válasz erre | 2014.12.22 21:34:39 (70005)
Az elébb felálltam öt percre, lett belőle öt óra... excuse me. Még folytatom:

Az MGKE Elnökségének nemcsak a terepi utak (köztük a turistautak) adatai jogállásának megváltoztatásáról kell döntenie, hanem a POI-k további sorsáról is. Mindannyian tudjuk, a POI táblák nem a turistautak.hu, hanem a geocaching.hu rendszerében vannak elhelyezve. A POI állomány több, mint a felét a geoládázók töltötték fel és töltenek fel most is. (POI-t bármely regisztrált látogató feltölthet, viszonylag kevés szerkesztőnek van joga más által felvitt POI-t módosítani, törölni.)
Csak az elmúlt hét napban zoli31 kesser 27 POI-t, eTiGeR kolléga négyet, de rengeteg hozzáadott adattal, pl ez.
Úgy nézem, a POI állomány inkább a geocaching.hu embereié, mint a szerkesztőké.
Az elnökségnek ebben is döntenie kell, mi legyen velük.

A POI-k és ezen belül a geoládák profillapjának szerves része a térképi megjeleníttetés, azaz a POI/geoláda helyét színes, szintvonalas, domborzat árnyékolásos térképen is megtekinthetjük. Jelenleg az ezt biztosító raszteres térképkimenet gyártó a turistautak.hu adataiból állítja elő.
Az elnökségnek ebben is döntenie kell, hogyan tovább.
[előzmény: (70000) Old Eye, 2014.12.22 15:30:39]

Old Eyehozzászólásai | válasz erre | 2014.12.22 15:30:39 (70000)
Reméljük, a MGKE Elnöksége messzebbre lát, mint a turistautak.hu 'közössége'.
Olyan megfontolt döntést hoz, amely figyelembe veszi geocaching.hu ládázó közösségének igényeit is:
Tartalmilag olyan szintű térképellátást is biztosít, amilyent eddig a ládázók megszoktak.
Az OSM-nek idő és szakember kell teljes egészében átvenni a turistautak.hu terepi adatait és feldolgozni.
Az ezzel foglalkozó hozzáértők számát elnézve az átmeneti időszak nem egy-két hét, inkább egy-két év.
Ne feledjük, a geoládákhoz vezető utak, POI-k jó részét a kesserek mérték fel...
[előzmény: (69996) Csuhás, 2014.12.22 14:49:56]

Csuháshozzászólásai | válasz erre | 2014.12.22 14:49:56 (69996)
Az egyesület a közgyűlésen önkéntesen szabad elhatározásával deklarálta hogy ha a tuhun döntés születik a tuhu jövőjét érintő kérdéskörben ( licenc osm áttérés stb ) akkor azt el fogja fogadni.
Eddig két szavazás során jutott a tuhu szűk rajzolókból, majd trackelőkkel és mgke elnökségével kiegészült köre azonos döntésre. Ezek után ha az egyesület tartja magát a kijelentéseihez akkor meg fogja nyitni a licencet. ( Persze lehet rendezni még néhány szavazást, de az eddigiekből is látszik a tendencia, minél több idő telik el illetve minél szélesebb a szavazók köre annál többen támogatják a tuhu pongyolán fogalmazva "szabad" használhatóságát, ami mellékesen megegyezik a létrehozás idején kitűzött célokkal csak akkor még nem volt kitalálva az obdl licenc.
[előzmény: (69994) Old Eye, 2014.12.22 14:35:32]

Old Eyehozzászólásai | válasz erre | 2014.12.22 14:35:32 (69994)
Szerinted ez milyen szavazás volt? Ügydöntő (az MGKE elnöksége köteles végrehajtani) vagy közvéleménykutató?
Ha ügydöntő, miért az?
[előzmény: (69993) Csuhás, 2014.12.22 14:12:47]

Csuháshozzászólásai | válasz erre | 2014.12.22 14:12:47 (69993)
Azzal hogy a omp licencet váltott a továbbiakban jogszerűen nem illesztheti be a tuhu anyagát a térképébe csak ha a tuhu is licencet vált. Ha jól látom akkor a többség ezt az utat választotta.
[előzmény: (69992) Old Eye, 2014.12.22 11:10:23]

Old Eyehozzászólásai | válasz erre | 2014.12.22 11:10:23 (69992)
Sose volt zárva, most is nyitva openmaps.eu előtt a turistautak.hu adatbázisához vezető út.
[előzmény: (69989) Csuhás, 2014.12.22 09:14:56]

Csuháshozzászólásai | válasz erre | 2014.12.22 09:14:56 (69989)
Felelős döntés volt. Ezzel megnyílt az út hogy idővel újra tuhu alapú legyen az omp magyar része.
[előzmény: (69988) Hev, 2014.12.22 08:41:14]

Hevhozzászólásai | válasz erre | 2014.12.22 08:41:14 (69988)
A kérdés:

Egyetértesz azzal, hogy a turistautak.hu térképi adatbázisa 2015. január 1-től ODbL licenc alá helyezve legyen szabadon felhasználható a CC-BY-SA 2.0 szerint?
(Szabadon másolhatod, terjesztheted, továbbíthatod és átdolgozhatod adatainkat mindaddig, amíg feltünteted a turistautak.hu-t és közreműködőit. Ha módosítod vagy felhasználod az adatainkat, akkor az eredményt is csak azonos licenccel terjesztheted.)

A válasz:

52 jogosultból 38 (73.08%) szavazott, 25 igennel (65.79%), 7 nemmel (18.42%), 6 tartózkodott (15.79%)

A vélemény ( csak azoknak akit érdekel) ez nem vitaindító, csupán tények:

Sokkal szorosabb eredményre számítottam.
Érdemes elgondolkodni, hogy a nyári szűkebb , csak a szerkesztőknek szánt kérdésre még a válaszok 17/11/3 volt ugyanebben a sorrendben.
Most a szélesebb körű szavazásra jogosultból is kevesebb a nem, ennek oka pedig egyértelműen az azóta is csak erősödő 'kitiltósdi' , az 'elszáll az agyam' és más munkáját törlöm, a személyeskedések végeláthatatlan sora, emiatt úgytűnik többen is változtattunk a véleményen.

Látszik tehát , hogy most 7 ember vállalta fel, hogy nyomja az ajtót belülről, nehogy kinyíljon, az aktív szerkesztők és trackelők véleménye tehát ismert, a további már valóban nem rajtunk áll!


Bejelentkezés név:  jelszó:   tárolás [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!

[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]

A weboldal működése és tartalma folyamatos fejlesztés alatt áll, köszönettel vesszük az észrevételeket a fejlesztési ötletek oldalon.
A turistautak.hu-ra feltöltött track-eket és a letölthető térképeket, azaz térképi adatbázist az ODbL licencnek megfelelően bárki használhatja.
Minden egyéb anyag előzetes írásbeli engedély nélkül csak magáncélra használható fel. jogi tudnivalók