turistautak.hu térképrészleteK+ jelzés GPS-szel
[ english
, 12CX hozzászólásai
Mielőtt kérdeznél, olvass: Wiki
Szerkesztést támogató audit processzek itt

új hozzászólás | témák listája

Összesen: 45 db hozzászólás

12CXhozzászólásai | válasz erre | 2018.05.09 09:51:52 (72706)
Kiegészítés:
"'K' paraméter nem rendeltetésszerű használatával együtt 6027 vonal ment tönkre."
Egy 2017. október 15-én közzétett állítást nem lehet egy 2018. április 17-i eseménnyel igazolni.

12CXhozzászólásai | válasz erre | 2018.05.08 19:35:41 (72705)
Az nyomorult id=20090 még él? Küldjétek rá a TEK-et, de inkább szóljatok Robespierre-nek, tárgyalás nélkül küldje guillotine alá!
De előbb nézzük, mi is volt a gátlástalan belerondítás? (Ugye ez a megfelelő stílus?)

Na szóval, adott két rövidke, összesen 134 m hosszú szakasz S4 jelöléssel. Ugye ez egyfajta leágazás lenne, mégpedig egy S- jelzésű útból egy szálláshely vagy lakott hely felé. De nem, 180417-én ezek ott voltak a Somló nyugati oldalán, minden célpont nélkül, egy S- jelű szakaszhoz kapcsolódva.
Ugyanakkor Somlóvásárhelytől kiindul egy S- jelű út, fölkapaszkodik a hegyre, majd a hegy Ny-i oldalán egyszer csak vége szakad. Van egy másik is, amely Noszloptól a Somló ÉNy-i oldalán található Hegykút Vendéglőig húzódik.
Harmadrészt a 2008-as Cartographia Bakony kiadványban ezen vendéglő és az elsőként említett S- jelű út egymáshoz kapcsolódik, mégpedig a most Zoo jelzésű országúton. Azaz a teljes S- jelű út Somlóvásárhely és Noszlop között halad(hat).
Mindezek alapján a megátalkodott id=20090 "a nagy eszével" arra jutott, hogy a "gátlástalan belerondítás" tárgyát képező S4 valójában S- lehet, és mit ad isten átírta. (Ha higgadtan, nem indulattól fűtve gondolja ezt át bárki is, akkor a fentiek ismeretében legfeljebb arról lehetne szó az adott szakaszon, hogy az S- mellett S4 jel is lehetne felfestve.) Illetve csak akkor lehetne csupán S4, ha a hiányzó S- szakasz az országúttal párhuzamosan futó dűlőútra került át.
A BRYGO kódolás alapfeltétele volt, hogy a már meglévő egyéb paraméterek nem változhatnak. Ez 99,99999%-ban érvényesült. Ennél a 96 m hosszú darabnál nem.
Még hol rombolt a kódolás? Miben nyilvánult az meg?
Egyébként pedig semmit nem bizonyít, hogy az említett buszmegálló felé húzódó 40-es szakasz nem módosult. Egyszerű oka van, a leágazó (S3, S4 ...) utak még nem voltak a kódolás tárgyai.


12CXhozzászólásai | válasz erre | 2018.05.04 23:47:13 (72698)
Az alábbi két offtopic hozzászólás törlendő, ezzel együtt!
1.) Két vendégkönyv létezik.
2.) Azok használata, lassan egy éve, csak a regisztrált felhasználók számára lehetséges.
3.) Az alábbi előterjesztői kívánalom, követelés a fórum fenntartását tenné értelmetlenné.
3/a) Mert gyakorlatilag egyetlen javaslat, észrevétel nem látott napvilágot, amely az oldal továbbfejlesztését célozta volna.
3/b) A fejlesztési ötleteknél tavaly július óta csak alnibell-től lehet bejegyzést találni.
4.) Az előterjesztő úgy állít valamit, hogy meg sem kísérli annak helytállóságáról meggyőződni.

[előzmény: (72697) Vacsape, 2018.05.04 21:32:02]

12CXhozzászólásai | válasz erre | 2018.05.03 20:15:52 (72695)
Átolvasva a fórumot, találtam a témával kapcsolatban egy tavaly július végi bejegyzést, amely szerint, a nagy erőforrás igény miatt csak akkor történik majd meg a raszteres részelemeinek újragenerálása, ha annak eredménye biztosan az elvárt lesz. Továbbá utalás történt egy nem kifejtett feltételezésre.
E hozzászólás előzményében lehet olvasni egy konkrét feladatról, amely elvégzése lehet a továbblépés kiindulópontja.
Még 2013-ban három közreműködő elvégezte a magyarországi települések és csatolt részeik hatályos jogállás szerinti besorolását a KSH nyilvántartásnak megfelelően. Ebben lényeges változás azóta nemigen történhetett. Éppen ezért ennek újbóli elvégzése bizonyosságot valószínüleg nem nyújtana.
De azt is tudjuk, hogy mi a puding próbája. (De csak kis adagban.)
És itt egy kicsit nehéz úgy fogalmazni, hogy az semmiképp ne tűnhessen feladat kiosztásnak, de megpróbálom, kérdezés formájában.
Készíthető-e egy szűk, egy vagy több ismert anomáliát magába foglaló terürelet objektumairól egy elkülönített másolat?
Ha igen, akkor megoldható-e, hogy csak erre vonatkozóan történjen meg a térképgenerálás?
Ha igen, akkor annak eredménye igazolhatná a feltételezés helytállóságát vagy az ismételt besorolás elvégzésének szükségtelenségét.
[előzmény: (72691) Old Eye, 2018.05.02 08:06:14]

12CXhozzászólásai | válasz erre | 2018.05.02 15:14:35 (72694)
Az offtopic jelleg miatt, folytatás a vendégkönyvben.
[előzmény: (72693) Hev, 2018.05.02 12:06:21]

12CXhozzászólásai | válasz erre | 2018.05.02 09:50:31 (72692)
A szakmai résszel kezdve:
Az előző hozzászólásban olvasható egy mondatrész, amely szerint olyan objektumok jelennek meg a térképen, amelyek a kiírt névvel már hosszú ideje nem szerepelnek sehol az adatbázisban, töröltek vagy átnevezettek.
E szerint nem arról van szó, hogy pl. a példa szerinti Jánossomorja esetében tisztázatlan lenne a településrészek jogállása, egymáshoz való viszonya, hanem arról, hogy a generáláshoz felhasznált közbülső állomány korábbi, ma már érvénytelen adatokat (is) hordoz.
A kifogásolt stílusról:
Ha az idézett mondatban van akár csak egy olyan mondatrész, szó, írásjel, amely jogos kifogás tárgya lehet vagy amely a számonkérést fejezi ki, akkor főbelövöm magam. A mondat nem más, mint egyszerű tényközlés.
A kommentár meg az indokolatlan felháborodás kifejezése.
Mert a számonkérés ugyan ténylegesen elítélendő, de az önként vállalt munkával szembeni észrevétel, kifogás bele kell hogy férjen egy közösen végzett tevékenység kapcsolatrendszerébe. Az meg szinte követelmény, hogy egy-egy felvetés ne párologjon el csak úgy a semmibe.
A megszólításról:
Ha az a most már nyilvánvaló feltételezés, hogy 12CX==alnibell, akkor két lehetőség adódik a jogosztó számára:
- ugyanúgy megvonja 12CX hozzászólási jogát, mint alnibell esetében vagy
- látva az értelmetlen, könnyen kijátszható korlátozást, feloldja azt alnibellre vonatkozóan.
Nincs közbülső megoldás. Ha válaszolok, azt annak teszem, aki az előzményt írta.
És még valami ehhez. Az meg már a paranoia kifejeződése, hogy az ún. vendégkönyvben sem tud egy nem regisztrált érdeklődő kérdést, kérést, javaslatot közölni.
[előzmény: (72691) Old Eye, 2018.05.02 08:06:14]

12CXhozzászólásai | válasz erre | 2018.05.01 08:32:05 (72690)
Most már igazán érdemes lenne az új raszteres csempéit teljesen újragenerálni!
Még mindig Jánossomorja-Mosonszentpéter az először kiemelten megjelenő név Jánossomorja város területén, és ugyanígy hivalkodik a Csobánc K-i oldalán a Simontanya felirat, holott már egyik sem létező objektum hosszú évek óta. (Van helyettük Mosonszentpéter névrajz elem, ill. Simon tanya étterem.)
Már többször volt szó az újragenerálás szükségességéről, de ezidáig elmaradt.

12CXhozzászólásai | válasz erre | 2018.04.23 15:00:54 (72685)
Úgy egy hete jeleztem, hogy alnibell, az érdeklődés teljes hiánya miatt, a kódolási munkát, amíg arra lehetősége lesz, akkortól csak a saját szórakoztatására végzi és visszavonja a fölöslegesnek és értelmetlennek ítélt archivált állományok hozzáférhetőségét. Ez a közlés semmi reakciót nem váltott ki vagy átsiklottak fölötte. Ha egyszer valami fölösleges, az alább olvasható, hogy maga a kódolás is, akkor annak minden részeleme, részeredménye is az. Ennek alapján furcsa a tételes hibajegyzék igénylése. Többek között azért is, mert a munka megkezdésekor a feltöltések során a fellelt hiányosságokra is történt utalás.

A két példa meg az 50 oldalas dokumentum összehasonlíthatatlansága:
Az egyik célja, megvalósításának mikéntje, az ehhez szükséges már meglévő, mindenfajta módosítási igényt nélkülöző eszközök ismertetése, a tényleges munka megkezdése előtt, itt a honlap címoldala alján található fejlesztési ötletek között került nyilvánosságra, majd teljesen kidolgozva később itt: http://alnibell.simplesite.com/437951452
Ezzel szemben a másikról az egyszerű turistautak-fórum olvasó semmit nem tudhat, így az 50 oldalas dokumentumról sem. Tehát képtelenség is lenne az összehasonlítás.
[előzmény: (72684) Güszi, 2018.04.23 12:04:54]

12CXhozzászólásai | válasz erre | 2018.04.23 11:29:11 (72683)
Érdekes olvasni az ilyesmit. Főleg mert rámutat az ellentmondásokra.
Például arra, hogy olyasmiben vár/várt együttműködést, amelyről eleddig csak egy tartalomjegyzéket volt lehetőségem látni, semmi mást. Ezzel szemben áll az, amit alnibell, a munka megkezdése előtt, két helyen is közzétett, az viszont elkerülte a figyelmet, nem érdekelt senkit. Aztán itt van ez a "ha ... nekiestél volna", meg az "elvégezhetted volna" kifejezés. Ugye milyen könnyen kicsúsztak? (Nem először.)
Alnibell amit elvállalt, nagyrészt teljesítette. És már nem várja, hogy bárki is érdemben foglalkozzon azzal, amit csinált. A MTSZ részéről sem. Ők is az egyszerűbb megoldást választották, no meg a statisztikát hangsúlyozták. Az aprólékos munkára nem vállalkoztak.
És valóban, minden példa sántít, s mintegy elfedi a többit. Van még ezeken túl is olyan jelzett út, amelyeknek vagy nincs értékelhető vége vagy nem határozható meg a leágazó kezdőpontja. De van terjedelmi korlát is, ami nem engedi meg az összes bemutatását.
[előzmény: (72682) Güszi, 2018.04.23 10:59:23]

12CXhozzászólásai | válasz erre | 2018.04.23 09:44:19 (72681)
Ha már úgy alakult, ahogy, lássunk mire is volt jó a jelzett utak nyomvonalának szisztematikus végigkövetése?
Például arra, hogy sehová nem vezető Z- jelzést, a 3 irányba elágazó Z+ utat feltárja Döbrönte és Járiföld között: https://drive.google.com/open?id=1glkD3esRKGQmW9qGoX_sTUew6YMrxLP5
Vagy arra, hogy egy korábban összefüggő Szigliget és Sümeg közötti P- jelzésű út Nyirád térségi szakadását megmutassa.
Persze lehet olyan megoldást választani, mint amely a MTSZ honlapján olvasható, két önálló szakaszra bontani az utat, amelyek közül az egyik végpontja egy senki földjére eső országúti buszmegálló: https://drive.google.com/open?id=1p5Q3Ik6gK7_N6SpcFeS_uRHaNEiINTin

12CXhozzászólásai | válasz erre | 2018.04.15 19:28:48 (72678)
Tekintettel arra, hogy
- egy egyszerű kérdésre napokon keresztül nincs válasz,
- gyakorlatilag teljes a érdeklődés hiánya,
- a megalapozatlan nyilatkozatok ellen senki nem szólal föl (lásd alább és itt)
alnibell a turistautak kódolásával kapcsolatos tevékenységét ezen túl csak a maga szórakoztatására végzi az általa valamelyest ismert tájegységek területén, ameddig erre módja van, továbbá a feleslegesnek és értelmetlennek ítélt archivált állományok hozzáférhetőségét megszünteti.
Továbbá, mivel minden jel arra mutat, hogy alnibell kommunikációs lehetősége véglegesen megszűnt, a közvetítői tevékenységet itt ezennel befejezem.
[előzmény: (72676) 12CX, 2018.04.13 18:36:26]

12CXhozzászólásai | válasz erre | 2018.04.13 18:36:26 (72676)
Erre az egyre feltétlenül reagálni kell:
"Négy év után most előjössz egy kódolással, mellyel folyamatossá teszed azt, amiről nem tudni, hogy a valóságban folyamatos-e.
Remek."


Ez teljes mértékben valótlan állítás, semmi alapja nincs.

A kódolási munka kiinduló feltétele volt, hogy a kóddal való ellátás az érintett vonallánc szakaszok egyetlen már meglévő, már rögzített paraméterét nem érintheti semmilyen formában. Ez végig biztosítva volt.
Utólag is ellenőrizhető, archiválva van az összes kódoláshoz letöltött tájegység állomány.
S mivel az elképzelés, a tényleges munka megkezdése előtt, két helyen is nyilvánosságra került, nem csak igaztalan, hanem, a tájékozódás teljes hiányában, lejárató is a hivatkozott nyilatkozat.

[előzmény: (72661) Güszi, 2018.04.12 09:18:02]

12CXhozzászólásai | válasz erre | 2018.04.12 15:40:35 (72670)
Azért ennél sokkal többről van szó. De nem kívánok én már ezzel többet foglalkozni.
[előzmény: (72664) cseremoha, 2018.04.12 12:43:59]

12CXhozzászólásai | válasz erre | 2018.04.12 10:03:49 (72663)
Jó dolog, ha többen összedolgoznak egy cél érdekében. Ez tényleg jó dolog.
Az már kevésbé, ha ennek van alárendelve minden.
A mostani témáról csak annyit, hogy elvi különbség van a két megközelítés között. Az egyik útvonalat tervez 3 paraméter megadásával és annak eredményét jelenítteti meg, a másik az útvonal azonosítójának megadásával kirajzolja az összetartozó szakaszokat úgy, hogy nem kell az esetleges szakadásokat vizsgálni és ehhez nem kell a terepen nem létező térképi objektumokat felhasználni.
S mivel a két megoldás között elvi és természetesen gyakorlati különbség van, továbbra is aktuális a #72654-ben feltett kérdés.
Az itt kiolvasható egyetlen válasz nem elégséges a kérdés lezárásához.

12CXhozzászólásai | válasz erre | 2018.04.11 22:51:11 (72660)
A próba szerint egy nem folytonos jelölésű útvonalra nem ad megjeleníthető eredményt a két végpont és az adott színű jelalak megadása.
Ezzel szemben a lekérdezés tárgyát képező kóddal ellátott vonalszakaszok akkor is megjelennek, ha téves vagy hibás kódolás miatt nem folytonos a nyomvonal. Ez így megmutatja a hibahelye(ke)t, ezáltal könnyen lehet javítani.
Mindenesetre nem kényszer a disznótor.
[előzmény: (72659) 12CX, 2018.04.11 21:59:24]

12CXhozzászólásai | válasz erre | 2018.04.11 21:59:24 (72659)
Értem. És mind 2047 db út jelzés folytonossága ellenőrzött is?
Akkor legyen egy egyszerűbbnek tűnő módszer, elég beírni ugyanabba az applikációba ennyit: Yellow=18302.
Elvben és gyakorlatban ugyanaz az eredmény.
Most vált világossá, mire is a sok, a terepen gyakorlatilag nem jelölt turistaút csomópont.
A kérdés viszont maradt: folytatódjon-e a BRYGO-kódolás vagy sem? Güszi már válaszolt. Ő elvetette.
[előzmény: (72657) Güszi, 2018.04.11 20:35:15]

12CXhozzászólásai | válasz erre | 2018.04.11 19:46:55 (72656)
OK, lássuk!
[előzmény: (72655) Güszi, 2018.04.11 19:37:35]

12CXhozzászólásai | válasz erre | 2018.04.11 19:19:36 (72654)
Alább az olvasható, hogy a katalogizált utak archivált adatainak elérhetővé tétele nem csak felesleges, de értelmetlen is. Ezen álláspont akceptálása mellett, mutasson bárki is olyan, más módon létrehozott anyagot, amely bemutatná, hogy a TuHu jelenleg meglévő eszközkészletével, a TuHu adatbázisából állított elő hasonlót vagy sokkal jobbat.
Az volt a cél, hogy a jelzéssel ellátott turistautak egyedei egyenként lekérdezhetők legyenek, hogy így megvalósulhasson a nyilvántartás alapja. Mára már bizonyított tény, hogy megoldható, immár 85 önálló turistaút nyomvonala rajzoltatható ki, illetve érhető el archivált gdb-fájl formátumban.
Csakhogy ez az egész ország vonatkozásában nem lehet egy ember feladata. Azt kell véglegesen és lehetőleg gyorsan eldönteni, hogy folyjon-e tovább a BRYGO-kódolás vagy sem?
Mindent nem lehet leírni 5 paraméterben, de nagyon sok mindent igen. Több mint 6 tucat példa bizonyítja, s van köztük jó pár, amely fonódó jelzéseket hordoz egy-egy szakaszán. De úgy nem lesz belőle semmi, ha csak négyen láthatják.
Ami igen nagy segítség lenne a munkában, az az, hogy legalább egy logikai feltétel összeállításával történhessen az összetartozó szakaszok lekérdezése. A MapEdit jelen formájában ezt nem teszi lehetővé.
[előzmény: (72653) Medves, 2018.04.11 17:29:47]

12CXhozzászólásai | válasz erre | 2018.04.11 08:42:03 (72644)
A Rajka-Und szakaszon folytonos a [S-] jelzés, de a Turamozgalom= paraméter üres. (A BRYGO kódok: 54301 és 18301) Ha igénylik, intézkedem, hogy bekerüljön a a nemzetközi vagy a magyar neve az útnak. Melyik legyen?
[előzmény: (72642) Old Eye, 2018.04.11 08:13:30]

12CXhozzászólásai | válasz erre | 2018.04.09 17:14:02 (72631)
Nem teszem, mert nem célravezető. Tudom, illene ezt megindokolnom, de nem tehetem.
A kiragadott példát láthatod. Azt hiszem, nem kell különösebben bizonyítani, hogy a tematikus térkép összeállítása nem okozna különösebb nehézséget. Csak akarni kellene, figyelve ezen útvonalak szakaszainak esetleges változásait, bővülését. A zarándok meg azért megy az adott úton, mert számára az lett kijelölve, azt kell teljesítenie.
[előzmény: (72630) cseremoha, 2018.04.09 15:21:15]

12CXhozzászólásai | válasz erre | 2018.04.09 07:42:48 (72629)
Kiegészítésként itt egy link, amely a Szent Jakab zarándokút kisalföldi, eddig felszerkesztett szakaszát mutatja. Több helyen együtt fut más jelzéssel, de egyértelműenl leválogathatók a szakaszai a többi közül.
https://drive.google.com/open?id=181lYMgB3qHTcTjdoo4dJ-FzpqvBo-j08
[előzmény: (72628) 12CX, 2018.04.09 00:17:49]

12CXhozzászólásai | válasz erre | 2018.04.09 00:17:49 (72628)
Technikailag most is kivitelezhető lenne, pont a BRYGO a példa, hogyan lehet egy-egy több jelzést hordozó útszakaszt más-más útvonalhoz hozzárendelni. Szóval, szerintem semmi problémát nem okozna.
A többivel már nem is akarok foglalkozni, mert félő, hogy elhúzódó diskurzusba torkollna, ami meg elkerülendő. Pedig van véleményem azokról is.
[előzmény: (72626) cseremoha, 2018.04.08 19:28:28]

12CXhozzászólásai | válasz erre | 2018.04.08 16:08:50 (72625)
A különböző zarándokutak kapcsán talán érdemes lenne egy tematikus térképet összeállítani, amelyen a zarándokutakon túl a többi turistaút, mint zavaró tényező nem szerepel. Egyszerűen azért, mert a kitűzött utakon vagy egy-egy alternatív szakaszon kell teljesíteni a zarándoklatot.
Némelyik teljesen felszerkesztettnek tűnik (pl.: Szent Jakab zarándokút), mások meg évek óta vagy a tervezett állapotukat jelzik vagy immár lassan 10 éve nem pontosították egy-egy szakasz nyomvonalát. (Pl.: Mária-út Kismarosnál)
Szerintem érdemes lenne különválasztani a turistautak és a zarándokutak térképét. Az alap mindegyiknél ugyanaz, de a tartalom a célnak megfelelően kiemelt. Nem látom technikai akadályát ennek.

12CXhozzászólásai | válasz erre | 2018.04.08 09:26:22 (72623)
Rövid leszek, mert már így is offtopic.
Most is csak a lényeg sikkadt el. Az, hogy mi módon jelöljük a nem szabványos turistautakat. Ez nem szabadon választott gyakorlat, le van írva, hogy mit lehet csinálni. Hogy praktikus-e, más kérdés.
Mint ahogy az is, hogy itt kinek mihez van jogosultsága. Részemről itt vége.
[előzmény: (72622) Güszi, 2018.04.08 09:12:48]

12CXhozzászólásai | válasz erre | 2018.04.07 22:35:00 (72621)
Ó, hát persze. Azért előbb nem árt tisztázni, hogy mis is a személyeskedés.
De mindegy. Itt már jó néhányszor leírták, mindenki azt csinál, amit akar. Meg amire lehetősége van.
És tartom: a választott megoldás szabad értelmezése a leírt szabálynak. Az meg végképp nem elfogadható, hogyha valami elbukik, majd lesz, aki kijavítja.
[előzmény: (72620) Güszi, 2018.04.07 16:16:27]

12CXhozzászólásai | válasz erre | 2018.04.07 08:51:07 (72616)
A "megoldás" nem más, mint a leírt szabály teljesen szabad értelmezése. De Ti tudjátok.
[előzmény: (72615) Güszi, 2018.04.07 08:37:57]

12CXhozzászólásai | válasz erre | 2018.04.07 08:16:10 (72613)
A megoldás a #72602-ben megtalálható. Nem érdemes tovább ragozni.
[előzmény: (72611) fehérkút, 2018.04.07 07:37:34]

12CXhozzászólásai | válasz erre | 2018.04.06 10:15:22 (72602)
A nem szabványos jelzések feltüntetésére tökéletesen megfelel a másutt már alkalmazott "*" jel.
Arra van még lehetőség, hogy az út nevét nem zavaró módon az útvonal egy-egy szakaszának utcanév mezőjében feltüntessék. Lásd: győrújbaráti 3 sétaút.
[előzmény: (72601) Güszi, 2018.04.06 09:20:53]

12CXhozzászólásai | válasz erre | 2018.03.26 10:23:06 (72583)
Alnibell minőségi munkára való törekvése volt az egyik ellenszenvet kiváltó ok.
Vajon mennyivel több információt hordoz az a szerkesztés, amely a generált paraméterek, a trackszám és a zsákutca paraméter kivételével egyetlen paraméterben sem tartalmaz N/A-tól eltérő értéket, annál, ami egy kép alapján lett felrajzolva? Az önkéntesség nem ad felmentést az elvárható precízség alól.
[előzmény: (72582) Old Eye, 2018.03.26 07:54:49]

12CXhozzászólásai | válasz erre | 2018.03.25 09:59:38 (72581)
Értem. S mivel jól kiérezhető a mondat indítéka, a közlés szándéka, tovább nem érdekel.
[előzmény: (72580) Vacsape, 2018.03.25 09:51:38]

12CXhozzászólásai | válasz erre | 2018.03.25 09:07:40 (72579)
Ez szomorú.
De hogy világos legyen: felmérés alapján történik a szerkesztés.
[előzmény: (72578) Vacsape, 2018.03.25 08:09:20]

12CXhozzászólásai | válasz erre | 2018.03.24 21:38:50 (72575)
Ellenkezne a lefektetett elvekkel.
[előzmény: (72574) Vacsape, 2018.03.24 21:29:17]

12CXhozzászólásai | válasz erre | 2018.03.05 19:13:57 (72559)
A mai készültség.
A trekkek színe igazodik a jel színéhez.
[előzmény: (72512) 12CX, 2018.02.18 11:15:09]

12CXhozzászólásai | válasz erre | 2018.02.23 23:30:46 (72557)
Az említett megkeresésről nincs ismeretem. Így arról sem, hogy milyen feltételekkel, kondíciókkal kínálták az együttműködést. És természetesen arról sem, hogy miért utasította el valaki, ha tényleg így történt, azt. De mára már mindegy is. Mint oly sok minden más is. Ám használják a másodpéldányt, az ő dolguk.
A tuhus tájegységi turistaút adathalmazból meg igazán nem lenne nehéz megyei kivonatokat készíteni, amelyeket aztán a saját elképzelésük szerint kezelhetnének.
De tegyük föl, a kutyának nem kell, mégis miért lenne érdektelen azt tudni, hogy egy út komplett-e, hol szorul pontosításra, ellenőrzésre? Már ha a TuHu megmaradt közreműködői köre komolyan veszi azt, amit csinál.
[előzmény: (72556) Hev, 2018.02.23 22:50:50]

12CXhozzászólásai | válasz erre | 2018.02.23 22:06:35 (72555)
Általában az működik igazán, amit szívvel csinálnak. És biztosan van minden megyei MTSZ szervezetben, aki szívesen tenne a társaságáért. Akár ellenszolgáltatás nélkül is.
A TuHu még mindig él, s ha megfogyatkozva is, de még most is a legaktuálisabb térképeket nyújtja az érdeklődőknek. Az amit létrehozott megállja a helyét.
Hitelesség? Sokkal hitelesebbnek tekintem azt a térképet, amely elemeinek döntő hányada terepi bejárás alapján jöttek létre, mint azt, amely másolt adatokon alapul vagy amely csak nyomdai frissítése a korábbinak. Még akkor is, ha nincs elég kapacitás a folyamatos aktualizáláshoz.
[előzmény: (72553) cseremoha, 2018.02.23 19:13:45]

12CXhozzászólásai | válasz erre | 2018.02.23 15:34:34 (72552)
Viszont, ha megyei szervezetei a MTSZ-nek, akkor öntevékeny módon megoldhatnák a rájuk eső feladatokat. És nem csak akkor, ha ahhoz valaki más fedezetet biztosít. Hol, milyen készültségű lenne a tuhu, ha a közreműködői nem áldoztak volna rá milliókban kifejezhető anyagiakat?
Célirányosan a tuhu felmérői, szerkesztői gondoznak adatokat. Elméletileg más is, de a másolás, az átvétel nem tekinthető többlet információt adó, jobbító tevékenységnek.
Egy-egy megyei szevezetben meg csak van egy számítástechnikában jártas személy.
[előzmény: (72549) cseremoha, 2018.02.23 12:23:10]

12CXhozzászólásai | válasz erre | 2018.02.23 15:20:23 (72551)
A BRYGO alnibell munkája. Ő itt nem, csak e-mailen tud kommunikálni.
[előzmény: (72550) Old Eye, 2018.02.23 12:26:43]

12CXhozzászólásai | válasz erre | 2018.02.23 09:57:54 (72545)
Elvárható-e ma, hogy bármilyen szervezet az anyagait digitális formában tárolja, meglegyen az ehhez szükséges eszköze?
A válasz egyértelműen, igen.
Ha így van, akkor mi az elvi, mert ugye gyakorlati nem lehet, akadálya annak, hogy mások által célirányosan gondozott nyilvános adatokból a maguk részére átemeljék azokat, amelyekre szükségük van?
Ha nincs elvi akadálya sem ennek, ha nem az eleve elzárkózás a motiváció mozgatója, akkor miért nem szereznek be egy térítésmentes alkalmazást, amellyel az átvett adatokat elemezni tudnák?
Ha az alkalmazás is megvan, akkor, csupán egyszeri adatátvétellel is, megoldhatnák azt a feladatot, amelyet a fölöttes szervük már 2010-ben előírt számukra.
És érdekes, hogy az átveendő adatok szakaszolás hol van, mi alapján történt úgy, ahogy?
Nem érdekes. A saját eszközeikkel már annyit hagynak meg belőlük, amennyi a működési területükre esik. Aztán biggyesszenek a kód elé egy megyekódot, és máris megvan az egy kinézetű országos nyilvántartás váza. Ezután már mindenki azt csinál, amit jónak lát. Javíthatja, kiegészítheti, publikálhatja, talonba teheti.
[előzmény: (72536) Old Eye, 2018.02.22 10:51:03]

12CXhozzászólásai | válasz erre | 2018.02.22 15:25:37 (72544)
Amennyiben a GeoJaunt-ban a Turamozgalom=KDP hívással történik a lekérdezés, az összes olyan szakasz kimarad, amely a Turamozgalom= paraméterben tartalmaz más értéket is. Ez a szakadozottság oka.
[előzmény: (72537) Old Eye, 2018.02.22 10:56:37]

12CXhozzászólásai | válasz erre | 2018.02.20 11:09:14 (72513)
Arra tökéletesen rámutat a kódoláshoz szükséges szisztematikus nyomvonal követés, hogy nem egy olyan jelzettnek feltüntetett turistaút van az állományban (pl. Várpalota környéki [Z-]), amelyek pontosítása sok éven keresztül nem történt meg.
Az meg csak hab a tortán, hogy a másik állományba ezek változtatás nélkül kerültek át.
[előzmény: (72512) 12CX, 2018.02.18 11:15:09]

12CXhozzászólásai | válasz erre | 2018.02.18 11:15:09 (72512)
Innen lehet letölteni a BRYGO-kódolt turistautak trekkjeit, amelyek a MapSource alá behívható gdb állományok.
Egyelőre még csak 17 db szerepel a listában, de a lista folyamatosan bővül majd.
A fájlok nevei az azonosításhoz szükséges információkat tartalmazzák.
[előzmény: (72499) 12CX, 2018.01.27 20:43:54]

12CXhozzászólásai | válasz erre | 2018.01.27 20:43:54 (72499)
Old Eye alkalmazásával ezt lehet kihozni egy jelzett turistaút kódolásával.

12CXhozzászólásai | válasz erre | 2018.01.24 10:58:52 (72486)
Nagyon szomorú, hogy több nappal az első nyilvános hibajelzések, majd a vonatkozó kérés után még annyit sem tett meg a működtetésért felelős rendszergazda, hogy jelezze a javítás várható időpontját.
Biztos, hogy a tuhu anyagainak az MGKE szerverén kell lenni? Már 20eFt nettó összeg alatt lehet bérelni szervert 7/24 órás felügyelettel.


12CXhozzászólásai | válasz erre | 2018.01.18 18:56:13 (72464)
Csak röviden.
Éppen az egyedi kóddal ellátott egymáshoz tartozó vonal szakaszok rendszere tenné, teszi azt leherővé, hogy a kóddal, mint kulccsal ki lehet gyűjteni a vonalas objektumok azonosító ID-it, amelyek viszont biztosítják a térképen (nem a MapEdit-ben) való megjelenítés lehetőségét.
A nyilvántartás táblázata meg közreadható, az nem öncélú. Ezáltal a felhasználók száma sem korlátozott.
Az viszont tény, hogy a kódolás, a kulcsok beírása a BRYGO mezőibe most csak a MapEdit-ben történhet, ami meg nem is baj. Sőt, inkább előny. Meg az is, ha nem minden szerkesztő foglalkozik vele.
[előzmény: (72459) heyjoe, 2018.01.18 14:49:09]

12CXhozzászólásai | válasz erre | 2018.01.17 22:46:18 (72451)
Közvetítek.
A BRYGO témájáról itt lehet olvasni tájékoztató anyagot.
Egy lapon megjelenő sorok száma:

új hozzászólás | témák listája


Bejelentkezés név:  jelszó:   tárolás [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!

[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]

A weboldal működése és tartalma folyamatos fejlesztés alatt áll, köszönettel vesszük az észrevételeket a fejlesztési ötletek oldalon.
A turistautak.hu-ra feltöltött track-eket és a letölthető térképeket, azaz térképi adatbázist az ODbL licencnek megfelelően bárki használhatja.
Minden egyéb anyag előzetes írásbeli engedély nélkül csak magáncélra használható fel. jogi tudnivalók