Turistautak logikai hálózata

A Turistautak.hu wikiből

Támogató alapfejlesztési projektötlet, adatmodell-bővítés az Útvonalkezelés fejlesztése-hez és a Jelzésfestési és táblázási támogatás kiteljesítéséhez.

Tartalomjegyzék

Igény és indoklás

A turistautak.hu a valós, terepen megfigyelhető viszonyokat írja le, tárolja. Mindeközben létezik egy „elvi” (hivatalos?) jelzéshálózat is, amely a jelzett útvonalakat és csomópontjaikat (fontosabb pontjaikat) logikai hálózatként tekinti. Ez olykor eltér a terepen tapasztalhatótól (mert pl. valamely út nincs felfestve), s ez a lehetséges eltérés mint természetes jelenség lehetővé teszi pl. a tervezett ill. megszűnt útvonalak kezelését. A hálózatos kezelés alapot adhat egy-egy tájegység jelzett útjairól szóló on-line kalauz (útleírás és fénykép rendelése a jelzett utak szakaszaihoz, csomópontjaihoz) készítésének is, valamint útbaigazító táblák tervezéséhez és karbantartásuk menedzseléséhez (pl. egy változáskor mely táblákat kell lecserélni és mire). A csomópontok és a köztük vezető szakaszok hivatkoznak a geometriákra, „dinamikus módon” (azaz térképszerkesztéskor megváltozhatnak a hivatkozások).

A cél a következő:

 • a jelzett turistautak mint útvonalak és azok hálózatának szakaszai a csomópontok között „megfogható” entitások legyenek, ezekből is lehessen saját útvonalakat építeni, lehessen hozzájuk kalauz leírást, fotókat rendelni,
 • az útvonalakat hierarchikusan lehessen szakaszolni, fastruktúrában alábontani és ezek blokkjaiból is építkezni, verziózni, jelzésváltozásokat követni,
 • az útcsomópontok is „megfogható” entitások legyenek, nevük lehessen, adatokat, fotókat lehessen hozzájuk kapcsolni, s generálódjon, mi milyen jelzésen hány km innen, a közeli POI-k legyenek becsatolva.
 • egy POI, ha az fontosabb jelzett útpontnak is megfelel, vagy útcsomópontban van, akkor jelenhessen meg az oldalán egy aut. generált táblázat, amely az ide vezető jelzett turistautakat tartalmazza.

Megoldási javaslat, új adattípusok

NOI – „node of interest”, csomópont

spec. POI típus, amire a jelzett turistautak (és kijelölt kerékpáros útvonalak) logikai hálózata épül, ez az „útpont” vagy „útcsomópont” fizikailag is megfogható megjelenése (egyben egy „túracélpontot”, helyszínt is azonosíthat, lehet neki nevet adni, adatokat, képeket hozzácsatolni, POI-k csatolódnának hozzá, lehet belőlük „elvi” útvonalakat építeni, stb...

A NOI rendszer „félautomatikusan” kezelődne a következő módon (az automatizmusok térképszerkesztés bemásolásakor futnának le):

 • minden útjelzés-csomópont és jelzett útvég automatikusan kapna egy NOI-t, amelyikhez épp nem tartozik ilyen (tehát nem minden szakasz, csak amelyeknek a labelje nem üres),
 • a fentieken túl kézzel létrehozható NOI bármilyen szakaszvégpontban/csomópontban (jelzett út mentén fontos pontnál, vagy akár jelzetlen út mentén is, ha a jelzett úthálózathoz szorosan kapcsolódó kitérő épül rá, pl. egy táblával jelölt rövid, egyenes jelzetlen útszakasz végpontja).
 • NOI csak kézzel törölhető. Amikor egy jelzett út a térképről eltűnik (a jelzés lekerül a label-ből), a jelzett út mint NOI-k sorozata megmarad, ez csak a „fizikai törlés”. Az út „elvi törlése” a logikai hálózatból történik, de a kapcsolódó NOI-k akár meg is maradhatnak, ez a hálózat szerkesztőjének („gazdájának”) a döntésén múlik és a jelzésváltozások követésének kezelésén, feltüntetésén.
 • a NOI szakaszvégponthoz kapcsolódna (ill. összeérő szakaszvégpontokhoz), azzal együtt mozogna.
 • azok a NOI-k, amelyekhez adatok vagy útvonalak vannak kapcsolva, kiemelten jelenhetnek meg a térképszerkesztéskor, vagy azok amelyekhez nincs, alapértelmezésben nem jelennének meg („árva NOI-k”, amik automatikusan generálódtak, de senki nem foglalkozott [még] velük, vagy törölték és újragenerálódott).
 • egy bonyolultabb csomópont nyilván több jelzés-találkozási pontot is tartalmazhat, ez esetben több NOI generálódhat. Érdemes ilyenkor a leghangsúlyosabbat („legközpontibbat”) kiválasztani, s azt felszerelni a szükséges adatokkal, a többi „árva maradna”. Kérdés, mi van akkor, amikor a csomópontban fizikailag nincs olyan pont, ahol minden jelzés összeér....
 • a közeli POI-k automatikusan kapcsolódnak egy NOI-hoz [pl. egy „Törökmező” NOI-hoz a turistaház, pihenő, pecsételőhely – ezek ikonjai megjelenhetnek a NOI-ra való hivatkozáskor mint feature-ök] - ?,

Egy térképszerkesztő számára egy NOI kezelése a következőt jelentené:

 • kézzel csak akkor szerkesztendő, ha egy (nem „árva”) NOI-val rendelkező csomópont topológiáját megváltoztatjuk. Ilyenkor érdemes a NOI-t a csomópont legmegfelelőbb pontjába (valamely összeérő szakaszvégpontokba) áthelyezni. Az egyszerű szerkesztésekkor ez mozog a szakaszvégponttal együtt, a kézi vezérlésnek csak a speciális műveleteknél van jelentősége (pl. T elág.-ból delta, kereszteződésből két T, stb.).
 • kézzel, tetszőlegesen létre lehet hozni NOI-t vagy törölni, ha az úthálózat megkívánja (szakaszvégpontban! – vagy akár lehetne bármely node-ra is tenni, akkor a bemásoláskor szétdarabol, mint az új elágazás), de akit ez a dolog szerkesztőként nem foglalkoztat, nem kell vele törődnie, egyedül a fenti esetben.

Trail - jelzett útvonal

a NOI-kra épülő útvonalak (a jelzett utak). A trail tulajdonképpen megfelel az „útvonalkezelés fejlesztése” c. részben feltüntetett trip-nek, azzal a különséggel, hogy ez több adatot tartalmaz, több speciális funkciót tesz lehetővé, logikai hálózatot alkotnak és hogy trail-t csak az adott tájegységben erre felhatalmazottak hozhatnak létre és szerkeszthetnek át (azaz aki útjelzés-gondozónak jelentkezett be). Fontos, hogy a trail mindig az elvi, „hivatalos” útvonalat jelöli.

A NOI adatlapján (és/vagy a hozzá kapcsolt POI-knál is) megjelennek az azt érintő útvonalak és hozzá generálva, hogy mi merre hány óra, milyen jelzésen. Így lehet barangolni a NOI-k között a logikai hálózaton, vagy akár „bevásárlókosár”-szerűen túrát tervezni „trail section”-ökből...

Minden trail egyetlen jól definiált útjelzést és mobilitási (gyalog/biciklis) meghatározást tartalmaz. NOI-k tetszőleges sorozatából áll, s a köztük lévő rész-szakaszokra (trail section) bomlik, melyek hierarchikusan rendezhetők, a NOI-k fontossága szerint. A trail section analóg a trip sectionnel (a mostani route-hoz hasonló, de garantáltan ponttól pontig összefüggően vezet, szükség esetén újragenerálódhat ill. „killer” változáskor invalid státusba kerülhet), amely optimális esetben végig olyan jelzésű, amilyen a trail saját jelzése [tervezett út esetén ez a szempont még nem kötelező - ?]. A trail táblázatként jelenik meg, melybe belegenerálódnak azok a NOI-k is (a szakaszolási hierarchia legalacsonyabb szintjén), amik ugyan nincsenek felvéve az útvonalba logikailag, de fizikailag a vonalon vannak. Ezeket a trail szerkesztője tetszőlegesen, kézzel beveheti az útvonalba, azaz felemelheti a hierarchiában (pl. ha egy új NOI generálódott, mert új jelzett útcsomópont jött létre). Az útvonal egy szakaszához útleírás (mindkét irányban külön is!) és fotók köthetők, s a NOI-k megjelennek az itinerben, szakaszolják az utat, a NOI-khoz kapcsolódó közei POI pedig piktogramként megjelennek, s rájuk kattintva bejön az adott POI oldala.

Térképszerkesztéskor a trail egy-egy szakasza mint route újragenerálódhat, ha a térkép finomodik. Ha viszont egy szakasz kitörlődik (pl. járhatatlanná válik) és az újragenerálás nagy kitérővel tud csak útvonalat tervezni, akkor az útvonal adott szakasza invaliddá válik (ekkor a terepen is változás történt!) és az újratervezést kézzel kell elvégezni, ami az útvonal verziószámának növelését is jelenti, s a változáskezelésnek alapja lehet...

Trail és Trip átjárhatósága: (ld. az Útvonalkezelés fejlesztése c. részt) tetszőleges trailből vagy részéből lehessen trip-et létrehozni, valamint trip-ből (tervezett) trail-t konvertálni, s akár trail section maga is lehet egy trip része (?).

MEGJEGYZÉS: A logikai hálózatot most csak a jelzett úthálózatra mint infrastruktúrára értettem, mert annak a szakaszolására és „térbeli lehorgonyzására” kellene; de elvben lehet hogy kibővíthető (?) az egész úthálózatra is, akár NOI-kal, akár a POI-k aktív kapcsolásával az úthálózathoz (legközelebbi node vagy szakaszvégpont). A NOI-ra mint külön POI típusra szükség van akkor is, ha tetszőleges POI-től tetszőleges POI-ig lehet tervezni, mert a logikai úthálózat a NOI-kra alapul és itt lehet tárolni a pl. a táblatervezési információkat is...

Típusreform vonzata

egy új POI típus, ami a „node of interest” (NOI) nevet kapná és valamilyen navaid (zöld?), zászlócska vagy hasonló ikonja lenne.