turistautak.hu térképrészleteK+ jelzés GPS-szel
[ english
Térkép-frissítések
(a térképszerkesztők megjegyzései)

Összesen: 35 db frissítés

Balaton ark03 2012.08.16 14:50
[31858]: Utak nyomvonalának és paramétereinek pontosítása.

Bakony ark03 2012.08.16 14:44
[31857]: Utak nyomvonalainak igazítása, a S+ Magyarpolánytól Csurgó-kútig tartó szakaszának jelölése, néhány új földút berajzolása.

Kőszegi-hegység ark03 2012.08.15 10:10
[31805]: Utak nyomvonalának és paramétereinek pontosítása, Dabronyban egy új utca, Dabrony és Vid között egy új út és Kisszőlős D-i részén egy új földút kezdeti szakaszának berajzolása.
Hibák javítása a TE-ben.

Kisalföld ark03 2012.08.15 09:55
[31807]: Utak nyomvonalának igazítása, paraméterek pontosítása, Nagyalásonyban két új utca berajzolása.

Balaton ark03 2012.08.15 09:48
[31804]: Utak nyomvonalának igazítása.
[31809]: Utak nyomvonalának igazítása, paraméterek pontosítása.

Bakony ark03 2012.08.15 09:44
[31806]: Az Ajka-Bakonygyepes közti bicikliút nyomvonalának igazítása, Noszlop D-i részén egy új szekérút berajzolása. A rajzolás körüli utak paramétereinek pontosítása.
[31808]: A Magyarpolány-Noszlop közti erdőben két földút és az Ajka-Bakonygyepes közti bicikliút nyomvonalának igazítása, Noszlop Ny-i határában egy új szekérút berajzolása. A rajzolás körüli utak paramétereinek pontosítása.
Hibajavítások a TE-ben.

Mátra ark03 2012.08.11 16:40
[31771]: Parádon, Bodonyban és környékükön néhány új út berajzolása. A rajzolás körüli utak paramétereinek javítása.
[31772]: A recski emlékpark útjainak igazítása, paraméterek pontosítása, néhány új út berajzolása.
A tájegységben talált hibás paraméterek javítása.

Bükk ark03 2012.08.11 14:41
[31773]: A siroki várhoz vezető műúton egy kis kitérő berajzolása.

Balaton ark03 2012.07.27 10:01
[31598]: Néhány új útszakasz berajzolása Devecserben, nyomvonal-pontosítások.
[31600]: Fövenyesen egy új utca felvitele.
[31601]: A Sobri Jóska kalandparkban egy új gyalogút, Kislőd-Bányatelepen egy új utca berajzolása, nyomvonal-pontosítások.
[31601]: Nyomvonal-pontosítások.
[31615]: A Bakonygyepes-Ajka kerékpárút nyomvonalának igazítása.
[31616]: Egy új ösvény berajzolása, nyomvonal-pontosítások.
A rajzolás körüli utak paramétereinek pontosítása, hibajavítások.

Bakony ark03 2012.07.27 09:53
[31599]: Néhány új útszakasz berajzolása Devecserben, nyomvonal-pontosítások.
[31603]: Néhány új útszakasz berajzolása Somlóvásárhelyen, nyomvonal-pontosítások.
[31614]: Egy új földút berajzolása Magyarpolányban, egy földút megváltozott nyomvonalának igazítása, nyomvonal-pontosítások.
A rajzolás körüli utak paramétereinek pontosítása.

Kisalföld ark03 2012.07.24 14:30
[31588]: Új utcák berajzolása a város ÉNY-i részén.

Balaton ark03 2012.06.03 22:41
[31005]: Utak igazítása.

Bakony ark03 2012.06.02 10:33
[31075]: Magyarpolány és Noszlop közti erdőben új utak berajzolása, ezeknek megfelelően a polygonok igazítása. Az Ajka-Bakonygyepes közti kerékpárút szakaszainak visszaminősítése track=2-re.

Balaton ark03 2012.06.02 10:28
[31076]: Az Ajka-Bakonygyepes közti kerékpárút szakaszainak visszaminősítése track=2-re.

Mecsek ark03 2012.05.11 11:54
[30750]: Trackszám emelés és néhány új út Keszü környékén és a Málomi templomnál.

Balaton ark03 2012.04.27 16:10
[30509]: A Kab-hegyen 2. nyiladék egy szakaszán és környékén új utak berajzolása.
ID=690954 bicikliút TE határra igazítása és a csatlakozás létrehozása az ID=739172 úttal.

Bakony ark03 2012.04.27 16:06
ID=739172 bicikliút TE határra igazítása és a csatlakozás létrehozása az ID=690954 úttal.

Mecsek ark03 2012.04.27 12:09
[30373]: Sásd környéki új utak berajzolása.
[30455]: A Zengő környékén utak pontosítása, néhány új út berajzolása.

Balaton ark03 2012.04.11 20:03
[30371]: Új utak, Nyír-tó berajzolása a Kab-hegyen.

Mecsek ark03 2012.04.06 21:27
Mecsek:
[30281]: Pécs belvárosában a 25 emeletestől D-re egy építkezés területének feltüntetése. A Jakab-hegyen turista/gyalogutak nyomvonalának igazítása, az ID=735163 és az ID=485730 utak közti illetve a Bajmi-kút körüli utak berajzolása.

Feltöltötte: hev

Bakony ark03 2012.04.06 21:12
A Balaton tájegységben folytatódó polyline-ok csatlakozási pontjainak korrigálása (Balaton - Bakony):
ID=649973 - ID=649926
ID=308261 - ID=309835
ID=308262 - ID=309836
ID=308267 - ID=309834
ID=308268 - ID=246790
ID=389170 - ID=389518
ID=308266 - ID=306025
ID=308265 - ID=306024 / nem értek össze
ID=308270 - ID=309834
ID=308271 - ID=246790
ID=308271 - ID=306025
ID=308270 - ID=306024
ID=246789 / egy darab áthelyezése a Balatonba

[30325]: Új utcák berajzolása Ajkán, nyomvonalak igazítása, településpolygon korrigálása, hórház területének berajzolása. A Sárcsi kúti tanösvény korrigálása, környező utak igazítása. Az ID=50123 polygonba egy nyiladék vágása.

Feltöltötte: hev

Balaton ark03 2012.04.06 21:07
A Balaton tájegységben folytatódó polyline-ok csatlakozási pontjainak korrigálása (Balaton - Bakony):
ID=649973 - ID=649926
ID=308261 - ID=309835
ID=308262 - ID=309836
ID=308267 - ID=309834
ID=308268 - ID=246790
ID=389170 - ID=389518
ID=308266 - ID=306025
ID=308265 - ID=306024 / nem értek össze
ID=308270 - ID=309834
ID=308271 - ID=246790
ID=308271 - ID=306025
ID=308270 - ID=306024
ID=246789 / egy darab áthelyezése a Balatonba

[30325]: Új utcák berajzolása Ajkán, nyomvonalak igazítása, településpolygon korrigálása, hórház területének berajzolása. A Sárcsi kúti tanösvény korrigálása, környező utak igazítása. Az ID=50123 polygonba egy nyiladék vágása.

Feltöltötte:hev

Balaton ark03 2012.04.01 19:22
[30158]: Ajka melletti földutakon trackszám emelés, a Széles-víz nyomvonalának igazítása.
[30162]: Kolontártól a Szent-kútig vezető földút Balatoni szakaszának berajzolása.

Feltöltötte: hev

Bakony ark03 2012.04.01 19:19
[30163]: Kolontártól a Szent-kútig vezető földút Bakonyi szakaszának berajzolása.

Feltöltötte: hev

Mecsek ark03 2012.03.28 20:00
[30164] A Misinán egy rövid gyalogútszakasz berajzolása.
[30165] Pécs belvárosában egy járda felvitele, az ID=280629 útszakasz törlése.
[30166] Harkányban egy utca kiegészítése - településpolygon igazítása.
[30167] Siklóson rövid lakótelepi utcaszakaszok berajzolása.
[30168] Sásdon a pályaudvar rövid szakaszának felvitele.

Feltöltötte: hev.

Balaton ark03 2012.03.27 10:33
[30157], [30159], [30160], [30161] feldolgozása. Az Ajka - Padrag közti bicikliút nyomvonalának igazítása, két földút csatlakozás igazítása Kislődnél, földút berajzolása Zsófiapuszta közelében és a Sárcsi-kúti tanösvény nyomvonalának megrajzolása. Továbbá hiányzó telelpüléspolygon pótlása Ajkán, és az ID=692781 és az ID=124861 szakaszok közti folytonos utca úttípusának helyesbítése.

Feltöltötte: hev

Balaton ark03 2011.08.12 09:38
[28041] és [28086] feldolgozása.
Kolontáron egy új utca berajzolása és az ID=1705 polygon kontúrjának módosítása.
Ajka ÉNy-i részén új földutak berajzolása. Az ID=385861 jelzésű patak vonalának folytatása. Az ID=67239 polygon kontúrjának módosítása. Az ID=120925 és ID=767701 útszakaszok közti hiányzó szakasz pótlása. Az ID=121112 útszakasz leválasztása az ID=122366 és ID=120837 szakaszok közös csomópontjáról.

Feltöltötte: hev

Bakony ark03 2011.08.10 20:42
[28042] és [28043] feldolgozása. Magyarpolánytól É-ra egy erdei szekérút berajzolása. A Somló Ny-i oldalán két új út berajzolása, az ID=10095 polygon kontúrjának korrigálása.
Ellenôrizte és feltöltötte O'Eye

Balaton ark03 2011.08.01 13:06
[27969] feldolgozása. Utcák és gyalogutak berajzolása. A Csónakázó-tó körül trackszám növelés és az ID=210190 út korrekciója.
Feltöltötte O'Eye

Balaton ark03 2011.07.17 23:12
[27762] feldolgozása. Az ajkai Csónakázó-tó körvonalának korrekciója, a tó körüli gyalogutak berajzolása.
Az ID=761690, ID=762828 és ID=762829 utak nevének és zsákutca értékének korrekciója. A ID=762812 azonosítójú utat határló poligon kontúrjának javítása.
Feltöltötte O'Eye

Balaton ark03 2011.07.14 23:37
[27755] feldolgozása. Új utcák, gyalogutak berajzolása.
Ellenôrizte és feltöltötte O'Eye

Balaton ark03 2011.07.12 13:47
[27683]: Makadámút Ajka és Bakonygyepes közt, illesztés tájegységhatáron

----------
Ellenőrizte és feltöltötte: Arti (junior)

Bakony ark03 2011.07.12 13:43
[27684]: Makadámút Ajka és Bakonygyepes közt, illesztés tájegységhatáron

----------
Ellenőrizte és feltöltötte: Arti (junior)

Balaton ark03 2011.07.09 20:10
[27685] feldolgozása. 3 új út és néhány POI. Megjegyzés: a zsákutcák miatt a Lektor hibát jelezett, illetve két út csatlakozásánál hurkot és túl rövid szakaszt írt.
Feltöltötte O'Eye

Bakony ark03 2011.07.05 23:12
[27657] Magyarpolány temető POI.
Egy lapon megjelenő sorok száma:


Bejelentkezés név:  jelszó:   tárolás [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!

[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]

A weboldal működése és tartalma folyamatos fejlesztés alatt áll, köszönettel vesszük az észrevételeket a fejlesztési ötletek oldalon.
A turistautak.hu-ra feltöltött track-eket és a letölthető térképeket, azaz térképi adatbázist az ODbL licencnek megfelelően bárki használhatja.
Minden egyéb anyag előzetes írásbeli engedély nélkül csak magáncélra használható fel. jogi tudnivalók