turistautak.hu térképrészleteK+ jelzés GPS-szel
[ english

turistautak.hu > GoogleEarth (.kmz) export
(generátor verzió: 2010.11.13)
újdonság: elkészült az új megoldású networklinkes letöltés, visszaállítottuk ezt a szolgáltatást

lap képek és részletes magyarázatok nélkül (tömörebben)

Ez az oldal képes a turistautak.hu aktuális adatbázisából a GoogleEarth kliensprogram (earth.google.com) által megjeleníthető .kmz formátumú fájl generálására, vagyis földgömbre vetítve láthatjuk a turistautak.hu által készített térképet részben vagy egészben, az alábbi beállításoknak megfelelően.
(Érdemes tudni, hogy a .kmz fájl egyszerű ZIP-es tömörítése a háttérben valójában álló .kml fájlnak; a GoogleEarth kliens közvetlenül kezeli, de a kettő között egyszerű ZIP-es átjárás van. A letöltésben magától értetődően a tömörített .kmz-t állítjuk elő.)
A fejlesztés igyekszik kihasználni az újabb GE verziók új lehetőségeit, a korábbi verziókkal való tesztelést és a kompatibilitás kialakítását nem tekintjük elsődleges szempontnak. Javasolt a fenti címről a mindenkori legfrissebb GE-kliens beszerzése.


A Mecsek távolról

Döntött térképrészlet POI-információval

Közvetlen turistautak.hu networklink GoogleEarth alá

Networklink: geol.kmz
Letöltés fóliánkénti (objektumcsoportonkénti) ki-bekapcsolhatósága, intelligens szűrés (adott magasságból nem láthatók le sem töltődnek), ütemezett adatlekérés (a kameramozgás leállása után).

A fentebb hivatkozott (kicsi) fájl megnyitásával a GoogleEarth kliens aktív kapcsolatot (ún. networklinket) hoz létre a turistautak.hu szerverével. Ez azt jelenti, hogy ezután GE-ben Magyarország területén mozogva az érintett terület fölé automatikusan érkezik a turistautak.hu térkép. Egy terület feletti megállás után rövid késleltetéssel és/vagy ütemezve indul az adatkérés, majd (szélessávú internettel) újabb pár másodperc múlva megjelenik a térkép.

A networklinkek előnye a statikus letöltéshez képest:
Nem eleve adott területre szól, tetszőleges helyre szabadon lehet vándorolni. Kiválóan alkalmazható, ha gyorsan meg akarunk nézni egy adott területet, vagy hosszabb útvonalon (pl. egy autópálya vagy OKT) szeretnénk 'végigutazni', vagy épp egy statikus letöltés határain szeretnénk kicsit 'túlnézni'.
A networklinkek hátránya a statikus letöltéshez képest:
Egyrészt a térkép megjelenésére - ha kellően gyors gép és internet-kapcsolat mellett keveset is - mindenképpen várni kell. Jobban terheli a szervert, a klienst és az internetkapcsolatot. Hosszabb távon fárasztó lehet figyelni a legkisebb mozdulatokra is a terület 'újraépülését'. Ha korlátozott területen böngészünk, sokkal szebb és kellemesebb lehet az adott területre szóló, megfelelően beállított statikus letöltés használata.
Másrészt a térkép engedélyezett területe, minősége, beállítási lehetőségei technikai okokból valószínűleg mindig elmaradnak attól, amit a mindenkori statikus letöltés nyújtani tud. Egészen biztos például, hogy a rendkívül nagy fájlméreteket indukáló szintvonalak rövid távon nem kerülhetnek a dinamikus letöltésbe.

Ajánlott alkalmazási mód:
A networklinkeket definiáló fenti fájlt érdemes a GE-kliens 'My Places' mappájában, alapból kikapcsolt állapotban tárolni, böngészés közben pedig szükség esetén bekapcsolni, majd a használat befejezésével újra ki.
Ezek a megoldások a 4-es alatti verziójú GE-klienssel nem működnek.

[Összesen 18686664 elemi letöltés networklinken át (2006.09.28. óta) - ma 0]


Térkép határainak szabad beállítása
Ebben a szakaszban koordinátákkal megadhatunk egy tetszőleges* letöltendő téglalap alakú tartományt. Mindazon objektumok letöltődnek, melyek részben a téglalapba esnek, vagyis a széleken utak, településpoligonok kilóghatnak, ezeket külön nem vágjuk.
A legördülő menüből választhatók előre beállított értékek, de kézzel is tetszőlegesen módosítható. (E régiók nem azonosak a turistautak.hu technikai térképszelvényeivel, azoktól teljesen függetlenek!) Nagyobb tartományok választása nyilván nagyobb fájlt, hosszabb letöltési időt, majd megnyitva lassabb működést eredményez.
Üresen hagyás vagy értelmetlen értékek esetén automatikusan az ország befoglaló téglalapjának megfelelő oldala képezi a tartomány szélét, vagyis eszerint elmarad a vágás; teljesen üres mezők az egész országot jelentik.*
*Figyelem! A valós idejű generálás teljesítményigénye miatt a szabadon választható terület nagyságát korlátoznunk kell. Ha a kért téglalap egy négyzetfoknál nagyobb, akkor a közepét és az oldalarányokat megtartva visszaméretezzük ennyire. Ennél nagyobb (pl. teljes országnyi vagy nagyobb országrésznyi) térképeket a szerver napi gyakorisággal készít, ezekből a kész fájlokból is választhatunk letöltésre (hamarosan).

É:
NY: K:
D:
Előre beállított régiók:
klasszikus turistatérképek:    megyék:    nagyvárosok:


Térképszelvény beállítása
Ebben a szakaszban a turistautak.hu által kialakított technikai térképszelvényeket választhatjuk letöltésre.
Ezek nem téglalap alakú tartományok, de az előző szakasz szerinti tartományszűrés IS érvényes, ha beállítottuk (vagyis az itt választott térképszelvényt aszerint vágjuk). Ha fent nem állítunk be szűrést, akkor a teljes térképszelvényt kapjuk eredményül. A szűrések ellentmondásos beállításával üres export is keletkezhet.
Ha ITT nem állítunk be semmit, a letöltés a fenti beállítások szerint megy, illetve a fent beállított téglalapot ráhúzzuk a szelvényre (ill. annak befoglaló téglalapjára).
Figyelem! Ha a szelvény (befoglaló téglalapjának) területe egy négyzetfoknál nagyobb, akkor a közepét és az oldalarányokat megtartva visszaméretezzük ennyire.

turistautak.hu térképszelvények:


Szűrés, letöltendő objektumok
Ebben a szakaszban kiválaszthatjuk, milyen objektumok kerüljenek a letöltött fájlba. Ezeket fóliákra csoportosítva exportáljuk, vagyis a GoogleEarth kliensprogramban csoportonként ki-be kapcsolhatjuk a láthatóságot. Önmagában a zsúfoltság elkerülése miatt tehát nem szükséges kivenni pipákat.
Ezzel együtt, aki pl. takarékoskodni akar az internet-kapcsolattal (no meg a szerver drága idejével), letöltheti mondjuk külön a kevésbé változékony település-településnév-réteget, és akkor ezt a későbbi letöltésekből kihagyhatja, szükség esetén helyből nyitva a fájlt. A poligonok (különösen a nagy területű, sok lyukkal is szabdalt erdők) generálása az időigényesebb.

A GE-mapparendszer részlete

utak
kék turistajelzések külön kiemelése
turistajelzések
gyalogutak
földutak
keskeny aszfaltutak
települések utcái
országutak
főutak
autópályák
vasutak

folyóvizek
patakok

poligonok
települések
    településnevek
erdők
szőlők
tavak
mocsaras területek
ipari területek

domborzat
domborzatárnyékolás
    színezéssel
domborzatszínezés
A fentebbi opcióval ellentétben itt nem az eleve színezett árnyékolásfájlt választjuk, hanem egy árnyékolás nélküli domborzatszínezést, mely külön fóliára kerül és akár az árnyékolással is vegyíthető. Újabb lehetőségeket ad, de a két fólia kezelése körülményesebb, teljesítményigényesebb lehet, és nem is teljesen ugyanazt mutatja.
szintvonalak
Figyelem! A szintvonalak kérése egymaga akár többszörösére növelheti a generált fájlméretet (az átlagosan párszáz kB nagyságrendről több MB nagyságrendre!). Gyors internet híján érdemes tehát helyben (pl. GE-mappában) tárolni a szintvonalakat, nem újra és újra letölteni. A megjelenítés erőforrás-igénye is tovább nő.
pontok       részletes leírással   képhivatkozással
források
barlangok
múzeumok
szálláshelyek
étkezőhelyek
vasútállomások
buszmegállók
bázisállomások
pihenőhelyek

geoládák       részletes leírással   képhivatkozással
geoládák

Választható térkép-típusok
(fenti opciók sablonszerű beállítása, egyelőre utakra és poligonokra):Beállítások
élsimítás - szakaszonként rajzolt vonalak
Tapasztalat szerint a GoogleEarth-kliens az 1 pixelnél vastagabb és 18 pontnál (17 szegmensnél) hosszabb vonalakat nem élsimítással rajzolja. Emiatt ezzel az opcióval a hosszú vonalakat daraboljuk. Így szebb megjelenítéshez jutunk, viszont egyelőre nem pontosan tisztázott módon hibákat okoz a vonalak egymásra rajzolásának sorrendjében. Pl. a kiemelt és elvileg legfelül futó K jelzéseket itt-ott kitakarja az elvileg alul futó vonalszakasz. Tovább bonyolítja a helyzetet, ha áttetsző színeket (lásd alább) rajzolunk egymásra.

szegélyezett vonalak rajzolása rétegenként
A szegélyes szélű vonalak rajzolása technikailag két különböző színű és vastagságú vonal egymásra rajzolásával történik - nyilván a vastagabb alulra kerül és a felül lévő keskenyebb alól kilógva a szegély színét adja. (Remélem lesz lehetőség a későbbiekben kevésbé buherálós megoldásra, egyelőre nem sikerült a GE-kliens által biztosított közvetlen lehetőséget találni összetettebb vonaltípusok rajzolására.) Ilyenkor szegmensek illeszkedésénél, illetve még inkább kereszteződésénél, egymás mellett futásánál (leginkább az autópálya esete) nem mindegy, hogy adott vonal szegélye betakar-e a másik felső rétegébe, vagy mintegy közösen szegélyezik a gerincet.
A kép az utóbbi esetben szebb, ez viszont az egymásra rajzolás logikája szerint azt igényli, hogy az alsó széles vonalak összessége a felső keskeny vonalak összessége alá kerüljön. Ez technikailag külön fóliákra helyezéssel lehetséges - illetve a vonalak szakaszonkénti rajzolása esetén (lásd a fentebbi opciót) a GE-kliens ilyen értelemben tisztázatlan viselkedése folytán akkor sem. Vagyis ezt az opciót a felette lévővel együtt használni hatástalan.
Ha mégis használjuk, a fenti élsimítás opciót törölni kell, továbbá tudomásul kell venni, hogy az így rajzolt vonalak két rétege között megbomlik a logikai összetartozás, így pl. nem lehet egyetlen pipával ki-be kapcsolgatni - ezt a két külön fólián párhuzamosan kézzel kell kezelni.

áttetsző színek használata
Kellemes hatású, ha áttetsző színeket alkalmazunk, vagyis pl. a poligonok alatt átdereng a műholdkép, vagy a turistajelzés alatt látszik az út alapvető jellege. Ez a lehetőség viszont egyrészt nagyobb gépteljesítményt igényel, másrészt a GoogleEarth kliens definiálatlan és következetlen viselkedése (takarások kezelése) nyomán olykor zavaró.

egyszínű alap - országhatár
Ha lágyítva, vagy egyáltalán nem szeretnénk látni a GoogleEarth által a felszínre vetített műholdképeket, Magyarország területét alapként felfestjük, esetleg áttetszően. (Külön fólián, bármikor ki-bekapcsolható, ráadásul az áttetszőség mértéke is állítható.) A megfelelő színt a generátor automatikusan választja a beállított színsémának megfelelően (lásd alább).
Ez a megjelenítési mód a GoogleEarth hibás (de legalábbis nem kielégítően dokumentált) képalkotása folytán zavarja az egyéb poligonok megjelenítését. Tehát javasolt ezt a módot poligonok nélkül, csak utakra használni.

ábrázolt terület határvonalainak megjelenítése
Megjeleníthetjük az első ill. második szakaszban kért téglalapot, tájegység-poligont, ill. az ezekből az esetleges korlátozással adódó régiót.

nagyítási szint szerinti megjelenítés
    több nagyítási szint
Az egyes objektumokat nagyítási ('zoom') szinttől függően jelenítjük meg. Vagyis az ország térképére nagyítva először mondjuk az autópályák, majd a fő- és alsóbbrendű utak jelennek meg, végül a földutak, ösvények stb.
Figyelem! Ez a lehetőség csak a GoogleEarth kliens 4-es változatától elérhető! (Szabadon letölthető az earth.google.com lapról.) Aki ezzel a változattal nem rendelkezik, felesleges ezt a lehetőséget bekapcsolnia, mert a 3-as kliens bár megnyitja a fájlt, ezt a lehetőséget nem biztosítja.
Bármilyen jó is ez a lehetőség, szükség lehet a nagyítási szintektől függetlenül is az adatbázis egyes részleteire. Pl. z OKT az összetett térképen adott nagyítási szintnél jelenik meg, de külön is letölthetjük, ettől függetlenítve, ha ezt a pipát kivesszük. Így a kapott fájl szabadon (akár egyebekkel együtt) használható lesz.
A több nagyítási szint lehetőség azt jelenti, hogy egy adott objektum nem egyszerűen megjelenik bizonyos nagyítás fölött, hanem az egyre erősebb nagyításoknál újabb és újabb alakot ölt. Pl. az autópálya először vékonyabb, majd vastagabb, végül pedig szegélyezett szélű vonallal rajzolódik.
Ez a lehetőség igen látványos, azonban tovább növeli az erőforrás-igényt, mivel a technikából adódóan minden objektumot annyi példányban kell a fájlban szerepeltetni, ahány nagyítási szinttel megjelenítjük.


Grafikai stílus
Itt különféle grafikai stílusok közül választhatunk. A megjelenített objektumok máshogy néznek ki az egyes stílusokban, pl. más színek és vonalvastagságok lehetnek.


Alapértelmezett stílus

MapSource-szerű színséma

Választható grafikai stílusok:
színsémák:       vonalstílus:  
(Ez a választás az arra kitalált színsémáknál állítja a fenti egyszínű alap opciót, és az ott említettek miatt törli a poligonok kiválasztását, de ez újra felülbírálható.)


Előre definiált útvonal (belső adatbázis-azonosítók sorozata, vesszővel elválasztva):  
Útvonalat tervezhetünk pl. a turistautak.hu webtérkép lapján, ahonnan tervezés után egyetlen kattintással visszatérhetünk erre a lapra a megtervezett útvonal adataival, hogy aztán letöltsük, és a GoogleEarth felületén megtekinthessük, ill. akár animációszerűen végigutazhassunk rajta.
letöltés határait a jelölt útra húzzuk (fentebbi beállítást is felülbírálva!)

kameramozgás definiálása az útvonalhoz
    kamera távolsága a tárgyponttól:  
    kamera irányszöge a függőlegestől:      
    merre néz a kamera:      
    kameraút redukálása -nél közelebbi pontok kihagyásával


    [összesen 207914 letöltés (2006.09.10. óta) - ma 0]

Lehetőség van ezt a lapot URL-paraméterekkel is hívni, az alábbi példák szerint (próbáld ki, kattints!):

téglalap alakú terület:
pl. Badacsony területének letöltése: http://turistautak.hu/ge.php?ny=17.46&k=17.52&d=46.78&e=46.83
turistautak.hu térképszelvény:
pl. Velencei-hg. szelvényének letöltése: http://turistautak.hu/ge.php?szelveny=velencei
téglalap és szelvény kombinációja:
pl. Balaton szelvényének a 47. szélességi foktól délre eső része: http://turistautak.hu/ge.php?szelveny=balaton&e=47
adott középpontú tartomány:
pl. X. Geocaching fesztivál és verseny: http://turistautak.hu/ge.php?szelesseg=46.894&hosszusag=16.261&szelessegtartomany=0.1&hosszusagtartomany=0.2
pl. Kékestető: http://turistautak.hu/ge.php?szelesseg=47.872&hosszusag=20.008 (alapértelmezett tartománymérettel - jelenleg: szélesség=0.05° hosszúság=0.1°)

Ilyen formában más lapokon elhelyezhetők hivatkozások egy adott terület közvetlen letöltését segítendő - pl. így ajánlhatjuk ismerősünknek egy terület megtekintését.
Galéria
Az alábbi képek ízelítőt adnak a GE-export különféle beállításokkal elérhető lehetőségeiből.
(kattints a nagyobb képekhez)

Bejelentkezés név:  jelszó:   tárolás [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!

[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]

A weboldal működése és tartalma folyamatos fejlesztés alatt áll, köszönettel vesszük az észrevételeket a fejlesztési ötletek oldalon.
A turistautak.hu-ra feltöltött track-eket és a letölthető térképeket, azaz térképi adatbázist az ODbL licencnek megfelelően bárki használhatja.
Minden egyéb anyag előzetes írásbeli engedély nélkül csak magáncélra használható fel. jogi tudnivalók